سوالات متداول


هزینه هاست و دامین جداگانه حساب می شود؟

خیر. هزینه هاست و دامین در هزینه کل پروژه حساب شده است.

هزینه را می توان اقساطی پرداخت کرد؟

بله. تیم طراحی سایت ورتکس، امکان پرداخت اقساطی را نیز در نظر گرفته است.

در روش اقساطی مشتری ابتدا 50 درصد هزینه پیش پرداخت را پرداخت می کند و باقی مانده آن را طی دو قسط پس از تکمیل شدن سایت پرداخت می کند.

درج مطالب سایت و مدیریت سایت با تیم ورتکس وب است؟

خیر. مدیریت سایت و درج مطالب سایت بر عهده مشتری است. اما با توجه به پلن انتخابی شما، تعدادی از محتوای اولیه سایت را تیم ما درج خواهد کرد.

البته امکان قرار داد بستن برای واگذاری کامل مدیریت سایت شما به ما نیز هست که در بخش خدمات ما می توانید جزئیات آن را مطالعه کنید.