افراسیاب صنعت

وبسایت افراسیاب صنعت، شامل معرفی محصولات و خدمات مجموعه افراسیاب صنعت است. در این سایت محصول این مجموعه همراه با توضیحات و تصاویر قرار گرفته است و امکان تماس سریع نیز در صفحات محصول قرار گرفته است. در کنار معرفی محصولات، معرفی مجموعه و راه های ارتباطی با آن مشخص شده است.

مشاهده وب سایت