تعرفه ها


طراحی سایت محتوایی
حدود قیمت 700 هزار تومان 500 هزار تومان
تمامی امکانات اصلی سایت محتوایی
دامنه IR
500 مگابایت هاست آلمان
سئو مقدماتی
ریسپانسیو
آمارگیر حرفه ای
تک زبانه
آموزش مدیریت سایت
طراحی فروشگاه اینترنتی
حدود قیمت یک میلیون تومان 700 هزار تومان
امکانات سایت محتوایی + تمامی امکانات اصلی سایت فروشگاهی
دامنه IR
500 مگابایت هاست آلمان
سئو مقدماتی
ریسپانسیو
آمارگیر حرفه ای
تک زبانه
آموزش مدیریت فروشگاه